Like Nhanh

Thống Kê

Thành viên đã kích hoạtThành viên trực tuyếnThành viên bị cấmTất cả
39,67130039,671
Thành viên
Phân loại chức năngTrangClick
Facebook Likes4,568483,387
FB Photo Likes385215,288
Facebook Share18427,199
Facebook Followers629196,084
Google Share17867
Google +1684357,635
LinkedIn Shares100103,724
MySpace Connections10
Pinterest Followers020,330
Pinterest Likes025,300
Pinterest Repin010,032
Twitter Tweets85303,456
Soundcloud Followers15552,310
Stumbleupon Followers360,400
Traffic Exchange575617,690
Twitter Followers14730,250
Youtube Likes110104,614
YouSecond Friends352,318
Youtube Views40180,045
Youtube Subscribers7120,220
Zingme Friends00
TỔNG CỘNG 8,139 3,260,349
Trang
123
quangnvquangngvkhikhi0892
Top 3 hôm nay
Tổng BannerTổng Lượt XemTổng Lượt Click
882,202,33214,599
Banners
Tổng LogoTổng Lượt XemTổng Lượt Click
21930,323,34460,395
Logos

Blog Thông báo

16 2013 Nov

Tác giả: funboy / Bình luận: 3

11 2013 Nov

Tác giả: abclike / Bình luận: 6

11 2013 Nov

Tác giả: abclike / Bình luận: 6

08 2013 Nov

Tác giả: abclike / Bình luận: 1

Hướng dẩn sử dụng

Tôi sẽ phải Like Facebook page để được Like lại hay tôi chỉ cần có điểm là có thể được Like?

Bạn phải Like Facebook page để Facebook page của bạn được Like trở lại, tương tự với các tính năng khác. Hệ thống cho phép sử dụng điểm chung để Like, Follow, View chéo giữa các tính năng nhưng sẽ không ưu tiên hiển thị trang của bạn ở trên. Trừ khi bạn là thành viên VIP.
xem thêm

Quảng co Lesh Idol

Top 3 hôm nay

1
quangnv11 Clicks
2
quangngv8 Clicks
3
khikhi08920 Clicks

Facebook liketop.vn

Counter, 3,260,349